Marta Jędrasik

Marta Jędrasik

About me

Pracuje w Krakowskiej korporacji IT jako PMO (project management office). Skończyłam studia na kierunku Organizacja i Zarządzanie-studia managerskie na UEKu. Pracę magisterską pisałam o metodach zwinnych, aby lepiej zaznajomić się ze sposobem zarządzania wykorzystywanym w firmie, w której pracuje (mimo, że sama bezpośrednio nie mam z tym kontaktu). Podczas studiów działałam w organizacji studenckiej NZS, w Kraków Miastem Startapów oraz w Akademickich Inkubatorach przedsiebiorczości.

What I’m looking for

Zawsze dążyłam do tego aby zostać managerem i zarządzać zespołem, projektem. Chętnie przyjmę każda ofertę pomocy, która przybliży mnie do tego celu.

What inspires me

Inspirują mnie ludzie odważni, którzy nie boją się ryzyka ani porażek.