Mariola Pirek

Mariola Pirek

Mariola Pirek Facebook profile

About me

"Wymagajcie od siebie nawet gdyby inni od Was nie wymagali". To motto, którym staram się kierować w swoim życiu. Na wszystkich etapach swojego osobistego rozwoju wybierałam drogi niestandardowe i kręte - bardziej wymagające, ale prowadzące do większej satysfakcji. Tymi zasadami kierowałam się też przy wyborze swojej ścieżki zawodowej. Obecnie studiuję równorzędne dwa kierunki studiów: prawo oraz prawo kanoniczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Liczę, że za kilka lat będę mogła już w pełni tytułować się doktorem utriusque iuris. Oprócz podjętych studiów angażuję się także w działalność samorządową. Od dwóch lat zasiadam w Zarządzie Samorządu Studentów UKSW pełniąc funkcję Przewodniczącej Komisji Prawnej oraz Komisji Jakości Kształcenia. Od początku swoich studiów działam także na rzecz samorządu wydziałowego jako Przewodnicząca Wydziałowej Rady Studentów. Ponadto pełnię funkcję Parlamentarzysty Samorządu Studentów, a także Senatora UKSW. Włączam się w działalność kół naukowych, w ramach których realizuje takie projekty jak "Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych" czy darmowe poradnictwo prawne, w ramach Studenckiej Poradni Prawnej.

What I’m looking for

Poszukuję fascynujących ludzi którzy swoim działaniem przyczyniają się do ulepszania świata. Ludzi ciekawych, inspirujących, pełnych determinacji w dążeniu do celu.

What inspires me

Inspiruje mnie natura. Doskonała choć nie zawsze idealna. Spokojna, lecz czasami bardzo burzliwa. Harmonijna, choć niejednokrotnie pełna chaosu. Tak niezwykle stabilna pomimo wszystkich przeciwności, oparta na swoim własnym prawie - prawie naturalnym.

HASHTAGS that fit me

#ambitna #pracowita #sumienna #wytrwała #prawniczka #kanonistka #podróżniczka #samorząd #natura #fotografia