Jakub Kowalski

Jakub Kowalski

Jakub Kowalski Facebook profile

Aktywne relacje


  • Beata Pawlikowska

What I’m looking for

Ciekawych prelekcji, które dadzą mi kilka myśli, które mógłbym wynieść

What inspires me

Osoby, które miały ciężko w przeszłości i osiągnęły coś wielkiego w drodze czasu poprzez cierpliwość, determinację i dyscyplinę.

HASHTAGS that fit me

#wolność #zarabianie_online #nauka #rozwój #szczęście #niezależność #radość #pasja