Bartosz Sobik

Bartosz Sobik

Aktywne relacje


  • Joanna Aksam

About me

Ciemny Typ, student studiów magisterskich na AGH i SGH, animator wspólnoty LSO, miłośnik wędrówek po wysokich górach, pilot i instruktor symulatora Airbusa A320 

What I’m looking for

Szukam inspiracji i nowego spojrzenia na wiarę, a także nowych kompetencji liderskich, które będę mógł wykorzystać

What inspires me

Inspirują mnie ludzie, którymi się otaczam, a także miejsca, które odwiedzam w czasie licznych podróży