Bartosz Gliwa

Bartosz Gliwa

Bartosz Gliwa Facebook profile

Aktywne relacje


  • Joanna Aksam

About me

Ciemny Typ, drużynowy, inżynier (prawie magister) mechanik i jachtowy sternik morski

What I’m looking for

Pozaharcerskiej możliwości liderskiego działania

What inspires me

Młodzi ludzie w harcerstwie, dla których chce mi się działać.
Moja dziewczyna, która mnie motywuje

HASHTAGS that fit me

#wodniacy #ciemnetypy