Tomasz Swałdek

Tomasz Swałdek

Project Management Advisor w Fundacja Międzynarodowe Centrum Innowacji

Kraków