Szymon Midera

Szymon Midera

Prezes zarządu Shumee S.A.