Przemysław Kurczewski

Przemysław Kurczewski

Członek Rady Nadzorczej Emitel