Piotr Gąsiorowski

Piotr Gąsiorowski

Prezes Instytutu Przywództwa

Active relationships


  • Kazimierz Pałka